MENU

 

Misja i wizja przedszkola:

Celem naszej pracy jest zapewnienie łatwej adaptacji dzieci do przedszkola.
 
Poprzez zabawę i różne sytuacje rozwijamy u dzieci samodzielość, umiejętności społeczne - przestrzeganie ustalonych norm
i zasad współżycia w przedszkolu,
poznawanie otoczenia, sprawność i koordynację ruchową.
 
Dbamy o miłą i przyjazną atmosferę.

Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie - samodzielność, uspołecznienie, a także oddziaływanie na pozostałe funkcje rozwojowe.
 
Dlatego mowa (rozwój narządów mowy), samoobsługa, ogólna sprawność ruchowa i manualna, umiejętność słuchania, sprzątanie po zabawie i po pracy, szybkie reagowanie na polecenia nauczyciela - to obszary, które (wymagają ciągłych ćwiczeń i usprawnień) ćwiczymy i usprawniamy.

W swojej pracy wykorzystujemy metody i formy aktywizujące w nauczaniu dzieci.
Tak organizujemy zajęcia, aby zwiększyć efektywność toku nauczania. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębianiu zdobytej wiedzy.
Dzieci skupiają się i myślą podczas wykonywania podjętych działąń, angażują się, są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalnej.

Dzieci oprócz zabaw i zajęć w sali bawią się w ogrodzie przedszkolnym, wychodzą na spacery,oraz wyjeżdżają na wycieczki.
Dbamy o to, by dzieci spędzały czas w sposób ciekawy, inspirujący do poznania świata, rozbudzania zainteresowań, aby czuły się bezpiecznie.