MENU

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

Realizacja podstawy programowej: 7:00 – 13:00

6:00-8:15 - Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne według pomysłów dzieci, wykonywanie zadań indywidualnych, ćwiczenia ogólnorozwojowe, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne.

8:15-8:30 - Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, samoobsługowe, kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

8:30-9:00 - Śniadanie, kształtowanie nawyków samodzielnego, kulturalnego, estetycznego zjadania posiłków.

9:00-9:15 - Czynności samoobsługowe, czynności higieniczne.  

9:15-10:30 - Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o nową podstawę programową. Zajęcia wychowawczo - edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

10:30-11:30 - Swobodne zabawy dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym - zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

11:30-11:45 - Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe.

MALUSZKI:

11:45-13:30 - Obiad, czynności porządkowe, odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej.

GRUPY STARSZE:

11.45-12:00 - Obiad.

12:00-12:15 - Zabiegi samoobsługowe, higieniczne.

12:15-13:30 - Czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne.

13:30-13:45 - Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.

13:45-14:00 - Podwieczorek.

14:00-17:00 - Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, praca wyrównawcza z        dzieckiem, zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci, inicjowanie działalności plastycznej, zabawy konstrukcyjne  tematyczne. Integracja dzieci z różnych grup wiekowych. Kontakty indywidualne nauczycielek z dziećmi.