MENU

Z przyrodą na tak!

 

Innowacja pedagogiczna „Z przyrodą na tak!”

Dzieci w wieku przedszkolnym coraz częściej interesują się przyrodą, tym co się w niej dzieje, zjawiskami jakie występują. Wychodząc dzieciom naprzeciw, została opracowana innowacja pedagogiczna pt „Z przyrodą na TAK!”, której autorem jest mgr Magdalena Kostka przy ścisłej współpracy z mgr Jolantą Weissgerber. Opracowana innowacja pedagogiczna opiera się nie tylko o podstawę programową, ale również o dodatkowe wiadomości, tak aby móc zaspokajać ciekawość dzieci otaczającym nas światem, zapewnić im lepsze szanse edukacyjne, kształtować ich umiejętności i zdolności w tym kierunku.

Główne cele innowacji to:                     

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku;
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska i tego co się dzieje wokół nas;
 • Budzenie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi (dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych);
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności dochodzenia do wiedzy poprzez obserwację, doświadczenie, wnioskowanie;
 • Nabywanie przez dziecko umiejętności planowania i
 • Rozwijanie wiedzy na temat roślin i zwierząt;
 • Rozwijanie empatii i prawidłowych zachowań wobec przyrody;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych;
 • Doskonalenie umiejętności manualnych i plastycznych;
 • Rozwijanie słownictwa o nowe trudne wyrazy (np. „ekologia”, „recykling”)
 • Wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych;

 

Na zajęcia zostały zakwalifikowane dzieci wykazujące największe zainteresowania przyrodą, ciekawością świata i chęcią nauczenia się czegoś nowego. Są to dzieci 6-letnie, które zostały wyznaczone przez wychowawcę grupy, łącznie jest ich 8. (4 dzieci- grupa „Kubusie”, 4 dzieci- grupa „Biedronki”). Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 15.00-15.30, prowadzącymi jest mgr Magdalena Kostka (grupa „Pszczółki”)  i mgr Jolanta Weissgerber (grupa „Biedronki”).