MENU

Uczymy się być razem

 

Innowacja „Uczymy się być razem”

Autorem oraz osobą prowadzącą jest pani Katarzyna Karbowiak.

Wdziałaniach innowacyjnych wezmą również udział następujący nauczyciele:  


Barbara Korc- logopeda;
Małgorzata Glenc- psycholog;
Magdalena Kostka- nauczyciel
Aldona Puszczyńska- nauczyciel wspomagający.

 

Termin realizacji: 01.10.2018r- 31.05.2019r

 
ZAKRES:  

działaniem innowacyjnym zostaną objęte wszystkie dzieci niepełnosprawne (wraz z rodzicami) posiadające:
- orzeczenie o kształceniu specjalnym;

- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Razem: 16 dzieci z całego przedszkola.

 

DZIAŁANIA INNOWACYJNE BĘDĄ OBEJMOWAĆ:

- Zajęcia warsztatowe/ instruktażowe z rodzicami i dziećmi niepełnosprawnymi;
- Zabawy integracyjne dziecko- rodzic (elementy metod W. Sherborne, Knillów, oraz Klanzy);

- Zajęcia twórcze: praktyczne działanie (soki owocowo- warzywne, koktajle owocowe);

- Zajęcia plastyczne.

 

SPOSÓB REALIZACJI:


Zajęcia z rodzicami i ich dziećmi niepełnosprawnymi będą odbywać się raz w miesiącu od godziny 14.30-15.30. Zajęcia prowadzi nauczyciel wspomagający- Katarzyna Karbowiak wraz z zapraszanymi przez nią innymi nauczycielami i specjalistami z przedszkola. 

 

CELE:


- Rozbudzanie ciekawości, wzbogacanie przeżyć i wyobraźni w kontakcie z otaczającym światem wszystkimi zmysłami;
- Organizowanie działań uwrażliwiających dziecko na wartości;

- Zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, budowania pozytywnego obrazu samego siebie w grupie, wspólnocie przedszkolnej;
- Wzmocnienie oddziaływań rodziców na dziecko w sferze wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej;
- Doskonalenie podstawowych umiejętności interpersonalnych pomiędzy dzieckiem niepełnosprawnym a rodzicem;
- Ukazywanie na przykładach właściwych postaw i modeli postępowania w określonych sytuacjach.