MENU

Gotuj z nami zdrowo, smacznie, kolorowo

 

Innowacja „Gotuj z nami zdrowo, smacznie, kolorowo”.

 

 Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci.

Zawiera on hasła dotyczące:

· Dbania o własne zdrowie.

· Zasad zdrowego odżywiania się.

· Przyrządzania zdrowych posiłków.

· Kultury spożywania posiłków i estetyki stołu.

· Organizowania warzywnika -hodowli ziół i roślin warzywnych.

· Produkcji zdrowej żywności.

· Roli aktywności ruchowej w życiu człowieka.

TERMIN REALIZACJI:

Październik 2018-czerwiec 2019 w każdy czwartek.

 

Proponowany cykl zajęć edukacyjno-wychowawczych promujących zdrowy styl życia skierowany jest do przedszkolaków i ich rodziców, a przeznaczony do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 w grupie 10 osobowej 5 -latków, a w następnych roku kontynuacja.

 

CELE INNOWACJI:

  • propagowanie wśród dzieci i ich rodziców zdrowego stylu życia,
  • wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych,
  • ograniczenie spożywania słodyczy,
  • czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków,
  • uczenie dyscypliny, odpowiedzialności oraz współpracy podczas wykonywania zadań,
  • przyzwyczajanie do przestrzegania zasad higieny podczas przygotowywania oraz spożywania posiłków,
  • nauka odpowiedniego zachowania przy stole,
  • włączenie rodziców w realizację założeń innowacji;

 

Autorami innowacji są: Maria Rosińska oraz Joanna Wójcik