MENU

Bajki pomagajki, bajkoterapia w grupie 4-latków

 

Program własny: „Bajki pomagajki, bajkoterapia w grupie 4 – latków” .

 

Głównym celem programu jest pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej zarówno w kontaktach z rówieśnikami, jak i dorosłymi, oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

TERMIN REALIZACJI

październik 2018– czerwiec 2019 roku

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 • pomoc w zrozumieniu siebie i świata – bajka wprowadza porządek i ład, pokazuje normy i reguły nim rządzące; poprzez uporządkowany i przewidywalny obraz świata buduje się poczucie bezpieczeństwa,
 • uczenie przestrzegania zakazów i bycia dobrym – w bajkach świat jest sprawiedliwy i rządzony według jednoznacznych reguł , szlachetność jest nagradzana,
 • pomoc w rozwiązywaniu osobistych, trudnych problemów i sytuacji,
 • odreagowywanie napięć,
 • wprowadzenia dziecka w świat wartości uniwersalnych,
 • leczenie niepożądanych stanów psychicznych, takich jak lęk, poczucie mniejszej wartości, osamotnienie, nuda, apatia,
 • doraźna pomoc w radzeniu sobie z emocjami powstałymi na skutek niepomyślnych zdarzeń,
 • uwrażliwienie na przeżycia estetyczne,
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych stanów emocjonalnych,
 • pomoc w zaakceptowaniu swoich mocnych i słabych stron,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • relaks, odprężenie, zabawa,
 • diagnozowanie - poprzez wybór ulubionego bohatera dociera się do nieuświadomionych problemów dziecka,
 • wykorzystanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowań innych jak i własnych,
 • wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.

 

Bajki wykorzystanych podczas realizacji programu:

Bajki relaksacyjne

Bajki psychoterapeutyczne

Bajki psychoedukacyjne