MENU

Mądra główka

 

Innowacja matematyczna „Mądra Główka”

 

Została opracowana w oparciu o „Program nauczania – dziecięca matematyka” prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz elementy metody M.Montessori.

Matematyka nazywana królową nauk jest obecna wszędzie. Uczy myślenia, wnioskowania, wprowadza ład i porządek do otaczającego świata. Zajęcia mają na celu,nie tylko wzbogacić wiedzę,ale również rozwinąć kompetencje matematyczne oraz rozbudzić  ciekawość i pobudzić dziecięcą aktywność. 

Programem zostało objętych 7 dzieci 6-letnich, które przejawiają predyspozycje i zainteresowania matematyczne.

Zajęcia prowadzone są w każdy poniedziałek przez nauczycielki Agnieszkę Ruszkowska oraz Katarzynę Karbowiak.