MENU

 

Przedszkole prowadzi:

4 grupy integracyjne

  • Myszki
  • Pszczółki
  • Biedronki
  • Żabki

 

2 grupy ogólnodostepne:

  • Kubusie
  • Motylki

 

Grupa integracyjna oznacza, że wspólnie przebywają dzieci zdrowe i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – te dobierane są do grupy tak, aby ich liczba nie przekraczała 3-5, uwzględnione są indywidualne możliwości i potrzeby każdego dziecka. Zasadą jest przyjmowanie 20 dzieci do grupy. W grupie pracuje 3 nauczycieli, w tym co najmniej jeden ma kwalifikacje oligofrenopedagoga oraz pomoc nauczyciela.
Ze względu na niepełnosprawność do przedszkola przyjmujemy dzieci:
•    z autyzmem
•    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym
•    z zaburzeniami emocjonalnymi
•    z zespołami genetycznymi
•    z wrodzonymi wadami centralnego układu nerwowego
•    ze sprzężoną niepełnosprawnością
•    z niedosłuchem
•    z przewlekłymi chorobami somatycznymi
   W grupie ogólnodostępnej pracuje 2 nauczycieli, grupa liczy 25 dzieci.